שלט רחוב הר"ן ברחביה של היום ומתחתיו השלט הישן - רחוב אהרן על שם אהרן גיייקובס , מייסד שכונת בית אהרן.