תצלום אוויר של רחביה א' ובי ‭(1) .(1 934 )‬ ר ח י רמב"ן ומגרשי הטניס; ‭(2 )‬ וחי הקרן הקיימת ובניין הגימנסיה; ‭( 3)‬ בניין טרה סנטה; ברקע העיר העתיקה.