: פרוספקט של חברת הכשרת היישוב לשיווק המגרשים ברחביה בי (דצמבר ‭.(1930‬