תוכניתם של האדריכלים הקו וילין לוחביה בי (כל השטח שמדרום לרחוב ומנץ, דצמבר ‭.(1930‬