חברות בגדוד העבודה עוסקות בריצוף אחד הבתים ברחביה ‭.(1925 )‬