צריפי גדוד העבודה על מגרש הקרן הקיימת ברחביה ‭.(1928 )‬