אלעזר אלפון ‭")‬ בודה‭("‬ וחברה , אנשי גדוד העבודה ‭.( 1923 )‬