בניית בית אליעזר ותלמה ילין ‭(1924)‬ ברחוב רמב"ן. מאחור ניתן להבחין ביסודות ראשוניים שהונחו לביתם של גד פרומקין וארתור ר ופין.