תוכניתו של קאופמן לבית־הכנסת של רחביה שלא מומשה ‭.(1922)‬ מימין - סקיצה לבניין הגימנסיה שהיה אמור להיבנות על מגרש המוסדות הלאומיים.