תוכניתו של קאופמן לרחביה אי , במרכז התוכנית בולט ציר ההליכה המרכזי שחוצה את השכונה מצפון לדרום.