אבנעזר הוואוד, תוכנית של "עיר הגנים‭."‬ במרכז התוכנית בולטת השררה המרכזית.