מפת הקרקעות שהציעה חנות הכשות היישוב למכיוה נדוום מערב ירושלים ‭.(1923)‬ אדמות גינגיריה מוקפות בעיגול.