הודעת העיתון הרשמי של ממשלת פלשתינה על תפילת "יום השחרור" של העיר על־ידי הבריטים ‭,( 1928 )‬