"דוקטור מול דוקטור גר" שכונת רחביה בירושלים היסטוריה הווי מסלולי סיור

אמנו ן רמו אמנו ן ומו ן " ווק טור מול ווק טור גרי שכונת רחביה בירושלים מרצפות השכונה הומיות עד הלילה , קול מכוניות ירעם בן בברק הצילינדרים נוקע ה"הי ל"ף" רחביה ורחוב רמב"ן . רחביה כזאת : עקקיה קטנים . " טניט פלאץ" "קפה וינה" או "קורקו . " וממול לקפה - הפגנות רבנים , ובפנים - ישיב 1 ת אפיקורסים . מגזוטטרה אל גזוקטרה נדברים ארכיטקטים , ודוקטור מול דוקטור גר . ( נתן אלתרמן , 20 ' , 0 £ 1 ! באוקטובר ( 1936 אמנון ומון " ווקטור מול ווקטור גר" שכונת רחביה בירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי