מפתח אישים

אבינרי , שלמה 165 אביתר , אילן 202 אברהם אבינו 61 , 59 , 35 , 26-16 אוגוסטוס 23 , 22 אוגוסטינוס מהיפו 131 , 55 , 45 אופיר , עדי 196-195 אוריגנס 44 אוךיפיךס 212 אחאב המלך 37 , 33 איוב 43 איזבל 33 אייכמן , אדולף 192 , 168 אליגיירי , דנטה 49 אליהו הנביא 37 , 33 אליוט , ת " ס 143 אלישע הנביא 47 אלכסנדר מוקדון 22 אמברוסיוס 46-45 אמנמדואת ה 19 3 אנטיגונה 39 , 36 אנקסגורס 212 אסתר המלכה 63 , 34 אפלטון 243 , 211 , 207 , 167 , 64 , 37 אקווינס , תומס 231 , 227 , 213 , 167 , 131 , 55 , 49 , 48 אריסטו 167 , 64 , 38 , 36 באוטוול , ויליאם דואו 129 באניין , ג ' ון 137 בובר , מרטין 131 ביילין , יוסי 201 בלונךלי , יוהן קספר 220 בלעם 29 בלק 29 בלקסטון , סר ויליאם , 226-225  אל הספר
הוצאת שלם