מקורות

יורם חזוני : " המקורות היהודיים של תורת האי ציות במערב" ראה אור לראשונה בתכלת 4 ( קיץ , ( 1998 עמ ' . 56-14 הנרי דיוויד תורו : " אי ציות אזרחי" ניתן לראשונה בינואר 1848 כהרצאה בפני ה"קונקורד ליסאום , " תחת הכותרת : "על היחסים בין הפרט למדינה" . of the individual to the state " "On the Relation יצא לאור לאחר מות המחבר תחת הכותרת : . "Civil Disobedience" לב טולסטוי : " עבדות בת זמננו" ראה אור לראשונה באנגלית בשנת 1900 תחת השם Our Times " "The slavery of בקובץ ששמו זהה . המאמר תוקן על פי הגירסה הרוסית : coHKHeHMH ( Xy 4 o > KecTBeHHafl AHTepaTypa , MocKBa , 1964 , T . 16 , AeB HHKOAaeBHH TOACTOH , "Pa 6 cTBO Hamero BpeMemi " , Co 6 paHne . 1909 re ) , cTp . 466-527 r 1 y 6 AHL ; HCTKHecKMe npoH 3 Be 4 eHHi ! 1855 מוהנדס קרמצ י נד גאנדי : " אי ציות אזרחי כזכות טבעית" הכתבים הופיעו לראשונה בעיתון הודו הצעירה ( Young India ) בשנת 1922 ונכללו בקובץ : The Collected Works of Mahatma Gandhi , ( Ahmedabad , India : . Navajivan Trust , 1995 ) , pp . 18-24 , 75 , 142-143 מרטין לותר קינג הבן : " מ...  אל הספר
הוצאת שלם