הזכות והחובה להתנגד לשלטון

חיים כהן גם לזדון ממשלת עריץ יש גבול וקצב ! הנענה כי יבקש משפטו ולא ימצאנו , וכבד העל מנשא - מרום בלב עז ישא rn ומצא משפטי צךקו מזהירים שם לנצח בעינם ובעצם תמם כעצם כוכבי הנגה . ... ככלות לאיש הך ^ ה ואפס מנוס וישע , עוד אחרון מפלט לו , ובידו הוא - צור החרב ! פרידריך שילד : וילהלם טל , עלילה שנייה , מחזה שני ( תרגום : ח"נ ביאליק ) תולדות הזכות והחובה להתנגד לשלטון ראשיתן , כנראה , בסוקרטס . הוא היה הראשון שנתן לנושא ביטוי ברור , ולמזלו הטוב אפלטון הוא שדיווח על קורותיו . בעומדו למשפט בפני עמה של אתונה אמר סוקרטס להגנתו , בין השאר , כי אם יידרש ממנו לוותר על חופש הדיבור ועל זכותו להורות לנוער את תורתו - ואפילו אם מילוי דרישה זו יהיה תנאי לשחרורו חיים כהן ( ני ( 1911 הוא שופט בדימוס של בית המשפט העליון ;( 1981-1960 ) לשעבר פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית .  אל הספר
הוצאת שלם