אי־ציות אזרחי בראי המשבר בחברה הישראלית

אליקים העצני צלם בהיכל מלפני הקיסר הרומי קליגולה יצאה גזירה להעמיד את צלמו במקדש בירושלים . ביצוע הגזירה הוטל על פטרוניוס , נציב סוריה , אשר נצטווה לקחת עמו מחצית מן הצבא שעמד על הנהר פרת לדיכוי כל התקומ מות אפשרית . בסוף חורף שנת 40 לספירה בא פטרוניוס לעכו עם חילו , ובצידון כבר השלימו אומנים כנענים את יצירת הצלם . יוסף קלוזנר , בספרו כשאומה נלחמת על חרותה , מביא פרשה זו , לפיה הידיעה הרעישה את לב היהודים ביהודה במידה שאין למעלה ממנה , ובתחילת הקציר "נהרו מכל קצות ארץ ישראל יהודים לאלפים ולרבבות אל בקעת עכו , והמון גדול עמד לפני פטרוניוס וחילו הנדהמים . 'כענן כיסה המון היהודים את כל ארץ פניקיה' מספר פילון והאלכסנדרוני ... . ( עד מהרה התפרצה מכל המחנה העצום יללה איומה אחת , שהחרידה אליקים העצני ( נ ' ( 1925 הוא עורך דין , פובליציסט וחבר כנסת לשעבר . אף את הרומי האביר . " ההמון הגדול , שהיה מסודר "בשש מערכות ... זקנים , גברים וילדים , מצד אחד , וזקנות , נשים וילדות , מצד שני" נפל על פניו וביקש רחמים על מקדשו : "לא להילחם באנו ... אבל יש רק שתי אפשרויות : או לא להעמיד את הצלם או להשמיד א...  אל הספר
הוצאת שלם