ציות ודמוקרטיה

שלמה אבינרי הדיון בסוגיית הציות לחוק במשטר דמוקרטי מתעורר כל אימת שמדינה דמוקרטית מוצאת את עצמה במצב שבו נדמה כי קיימת סתירה בין הפעלתו של המשטר הדמוקרטי הלכה למעשה ובין עקרונותיו . כאשר ניהלה צרפת מלחמת מאסף קולוניאלית באלג ' יריה , התעוררה שאלת חובת הציות לצווי גיוס שהוצאו אמנם מכוחה של ממשלה נבחרת דמוקרטית , אך הייתה בהם פגיעה , לדעתם של גורמים שונים בציבור הצרפתי , בעיקרון בסיסי הקשור לדמוקרטיה - זכות ההגדרה העצמית . כיוצא בזה בארצות הברית בתקופת מלחמת וייטנאם , כאשר חלק מן הציבור חש כי המעורבות בוייטנאם נוגדת את העקרונות שמשטר דמוקרטי חייב לפעול לפיהם . צעירים אמריקאים רבים - בשום פנים לא המונים , אך אלפים רבים - סירבו להתייצב לשירות צבאי , מהם היגרו לקנדה ( ולישראל ) ואחרים אף שרפו בפומבי את צווי הגיוס שלהם והלכו לבתי סוהר . מלחמת לבנון עוררה אצלנו בעיה דומה : כיוון שחלק מן הציבור חש כי המלחמה ושיטותיה היו בלתי מוצדקות מבחינת הערכים הדמוקרטיים והליברליים המונחים ביסודה של מדינת ישראל , נוצרה תחושת אי נוחות בולטת לגבי עצם המלחמה ולגבי השירות בלבנון . רובם של החולקים על מדיניות המ...  אל הספר
הוצאת שלם