ההצדקה של אי־ציות אזרחי

ג'ון רולס מבוא אני מבקש לדון בקצרה ובצורה לא פורמלית ביסודות האי ציות האזרחי בדמוקרטיה חוקתית . משום כך אגביל את הערותיי לתנאים שבהם אנו יכולים להתנגד בצדק , בעזרת אי ציות אזרחי , לסמכות דמוקרטית שכוננה כדין . לא אדון במצב הקיים בסוגי משטר אחרים ואף לא , חוץ מאשר כבדרך אגב , בצורות אחרות של התנגדות . סבורני , שבמשטר שהוא צודק באופן סביר ( כמובן שלא צודק באופן מושלם , ( בדרך כלל יש לראות באי ציות אזרחי , כאשר הוא מוצדק , פעולה פוליטית הפונה אל חוש הצדק של הרוב על מנת לעורר דיון מחודש בצעדים שנגדם הופנתה המחאה , ולהזהיר שלפי דעתם המוצקה של המתנגדים התנאים של שיתוף פעולה חברתי אינם מקוימים . אפיון זה של אי ציות אזרחי נועד לחול על חילוקי דעות בשאלות יסוד של מדיניות פנים , מגבלה שאשתדל להיצמד אליה כדי לפשט את השאלה שלנו . ג'ון רולס ( ני ( 1921 הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת הרוורד . דוקטרינת האמנה החברתית ברור , שההצדקה לאי ציות אזרחי נשענת על התיאוריה של מחויבות פוליטית באופן כללי ומשום כך יאה לנו להתחיל עם מספר הערות על שאלה זו . שתי המעלות העיקריות של מוסדות חברתיים הן צדק ויעילות ; ...  אל הספר
הוצאת שלם