מיבחר ביבליוגראפי

מיבחר ביבליוגראפי אברבך מ , ' החינוך היהודי בתקופת המישנה והתלמוד , ירושלים , הוצאת מס , תשמ"ג אורבך א"א , חז"ל — פרקי אמונות וריעות , ירושלים , הוצאת מגנס — האוניברסיטה העברית , תשל"א איגרת דרבנו שרירא גאון" בספר ספרות ההיסטוריה הישראלית בעריכת א' כהנא , ורשה , תרפ"ב אלבק ח , ' מבוא למשנה , ירושלים , מוסד ביאליק ודביר , תשכ"ז אלון ג' תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד , תל אביב , הקיבוץ המאוחד , תשכ '' ז-ל"א אנציקלופדיה חינוכית , משרד החינוך והתרבות ומוסד ביאליק ו "החינוך היהודי" כרך די , פרק ח ? "מתחילת שלטון היוונים במזרח עד כיבוש ארץ ישראל על ידי הערבים" עמודים 66 — 136 ו אסף שי , מקורות לתולדות החינוך בישראל , הוצאת דביר תל אביב , כרך א' "הקדמה . " ארזי א , ' מבוא לתורה שבעל פה , הוצאת אורנשטיין —יבנה . ביאליק ח"נ , רבניצקי י"ח , ספר האגדה , תל אביב הוצאת דביר , מהדורות שונות , כרך שני , ספר ראשון , פרק ז' "תורה ; " כרך א' ספר שני פרק י"א "מעשי חכמים . " בן גריון ע , ' שבילי האגדה , מוסר ביאליק , ירושלים , 11949 פרק שלישי בךיהודה א , ' המבוא הגדול למילון הלשון העבריה ה...  אל הספר
ספרית פועלים