ביוגראפיות קצרות

ביוגראפיות קצרות להלן — ביוגראפיות קצרות של ארבעה עשר מתוך מאה ועשרים אישים , שדבריהם מובאים בספר . ארבע עשר החכמים היו מראשי הדוברים והעושים בענייני חינוך , הוראה ולימוד התורה בתקופה שבה עוסק הספר . ו . רבי יוחנן בן זכאי תלמידו של הילל הזקן וראש וראשון לתנאים , לאחר תקופת הזוגות . זכה בתואר "רבן" אף על פי שלא היה נשיא ישראל . חי בירושלים עד חורבן הבית השני וקיבל רשות לצאת ממנה בדי לייסד את ישיבת 2 בנה וחכמיה . כמו הרבה חכמים בישראל — משמשות אף בחייו היסטוריה ואגדה בעירבוביה . המקורות מוסרים על אישיותו האדירה ועל השכלתו שחרגה מתחומי התורה לתחומים רבים אחרים . עסק בתורת הנסתר ( מעשה בראשית ומעשה מרכבה . ( נאבק בצדוקים והקדיש את חייו להפצת התורה , שהייתה בעיניו ערך עליון ותכלית קיומו של האדם היהודי . ריב"ז תיקן תקנות חשובות לביצור החיים הדתיים והלאומיים , באחת התקופות הקשות ביותר בתולדות האומה . . 2 רבי אליעזר ( הגדול ) בן הורקנוס תנא , שחי בסוף המאה הראשונה ובהתחלת המאה שנייה לספירה . כמו על הרבה תנאים , מסופרות גם עליו אגדות ומעשיות רבות . במסכת אבות הוא נמנה על חמשת תלמידיו המובהקים ש...  אל הספר
ספרית פועלים