6.14 לימוד תורה בלילה

6 . 14 לימוד תורה בלילה " והגית בו יומם ולילה" — היה צוו חיים ליהדות בבל הדורות . ( ראה שוב פרק . ( 2 . 0 חרדו אבותינו , שלא תהא שעה אחת פנוייה ריקה מתלמוד תורה . ומי לנו מופת יותר גדול ממשה רבנו , שלמד תורה אצל הקדוש ברוך הואי 6 . 14 . 1 ביום — הקדוש ברוך הוא מלמד את משה תורה שבכתב , ובלילה — היה מלמדו המישנה בעל פה . ( תנחימא , כי תישא כח . ( 6 . 14 . 2 "יום ליום יביע אומר" ( תהילים - tr זה תורה נביאים וכתובים ; " ולילה ללילה יחווה דעת" ( שם ) - אילו המישניות וכוי . ( מכאן אנו למדים ) תורה שבכתב - זמנה ביום , ותורה שבעל פה — זמנה בלילה . ( תנא רבי אליהו רבה ב . ( למעשה נדונה שאלת הלימוד בלילה גם כשאלה פידאגוגית ופסיכולוגית : מתיי יותר טוב ויותר מועיל ללמוד — ביום או בלילה ? מן הדיונים המרובים בנדון , נביא מיבחר קטן . דיעה אחת : 4 . 3 ו 6 . אמר רב יהודה : לא נברא לילה אלא לשינה . ( עירובין סה . ( 6 . 14 . 4 אמרו לר' זירא : מחודדות שמועותיך ( ההלכות שלך ;( אמר להם . של יום הן . > שם . ( 6 . 14 . 5 אמר רב נחמן בר יצחק : אנו פועלי יום אנו . ( שם . ( ודיעה אחרת 6 . 14 . 6 אמר ר' שמעון בן ...  אל הספר
ספרית פועלים