6.13 חווית־הלמידה

6 . 13 חווית הלמידה חז"ל נתנו דעתם על הרגש המביע והמלווה את תהליכי הלמידה . לעומת "האימה והייראה , " הרצינות וכובד הראש , שהיו תנאי ללימוד התורה , ( למעלה — ( 6 . 10 כבר קראנו 5 . 7 . 8 ) ( 5 . 7 . 10 דברים נאים על רושיבות ההומור , ההפסקה המיתודית , המישחק והשעשוע , כאמצעים להנעת התלמידים . עכשיו נקרא גם על מקומו של הניגון ועל ערכם של השמחה והיופי ביצירת חויית ההנאה בלמידה . 6 . 13 . 1 אמר ר' שפטיה אמר ר' יוחנן : כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זימרה , עליו הכתוב אומר . "וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם . " ( יחזקאל כ . ( ( מגילה לב . ( נעימה וזימרה , הן בקריאת התורה בציבור והן בלימוד רגיל — היו גם להנאה וגם לרויזוק הזיברון . 6 . 13 . 2 הקורא מיקרא בעינוגו ובביגונו , עליו נאמר . "דבש וחלב תחת לשונך . " ( שיר השירים רבה ד . ( 6 . 13 . 3 ר' עקיבה אומר : זמר בכל יום ! זמר בכל יום ! ( חזור ושנן את תלמודך בניגון , בזמר ובחדווה . ( ( סנהדרין צט ; ובתוספתא , אהלות טל : זמר בו ; תדיר זמר . ( במקביל לגישת הלימוד הקוגניטיבית ששלטה בבית המידרש , אנו מוצאים גם גישה ריגושית אסתי...  אל הספר
ספרית פועלים