6.12 אירגון־הלמידה

6 . 12 אירגון הלמידה למעלה , בפרק זה ( 6 . 5 ) קראנו דיעות בעניין הלימוד ממורה אחד או ממורים אחדים . להלן נקרא דברי חז"ל המתייחסים , ישירות ועקיפות , לאירגוני למידה שונים : כיתתית , קבוצתית צוותית , יחידנית אישית . לפעמים אנו קרובים לומר , שחז"ל העריכו את הלמידה יותר מן ההוראה . ודאי אי אפשר בלא הוראה כלל , אבל הערך העליון ; זה שמקורו במיצוות התורה , מצוי בחובה הלימודד . 1 , ע /»» . עם חבר או בלעדיו . המורה הוא בעצם כמין אמצעי בלבד . כגטית ד , ד , לראה היא איפוא הכשרה ללמידה עצמית ; אף על פי כן אין צורת ההתארגנות באחת משיטות ההוראה והלמידה עניין מיתודי בלבד . מן הדברים הבאים נוכל להסיק , שלפעמיםד"שיעד , היא עניין עקרוני , עניין של השקפה חינוכית . ו 2 . ו 6 . היזהרו ( ללמוד ) בחבורה . ( נדרים irar ( ומפרש רש"י : "שאין אדם מתפלפל — נעשה חריף — אלא מתוך לימוד בחבורה . ('' 6 . 12 . 2 "הסכת ושמע" ( דברים JM עשו כיתות כיתות ועיסקו בתורה -,לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה . ( ברכות סג . < 6 . 12 . 3 אמר רבה בר בר חמה : למה נמשלו דברי תורה באש ? שנאמר : "הלא כה דברי כאש , נאום ה" ( ירמיה c לומר...  אל הספר
ספרית פועלים