6.11 מיתודה וסדר־הלימוד

ו ו 6 . מיתודה וסדר הלימוד החשיבות של הקליטה , ההפנמה והזכירה עולה , כשעומדים בנושא הדידאקטי של קביעת 70 ד לחומר הלימוד ושל בחירת ייכ »> £ / 7 " » . זד . ( וראה למעלה : ( 5 . 7 ; 4 . 3 נמצא כאן בדברי דוז '' ל יסודות של תפיסה טקסונומיה והתייחסות לנושאי יסוד , כמו רירוקציה ואינדוקציה — בלשונם שלהם . ו . וו 6 . אמר רבא : לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה . שנאמר : "בתורת ה' חפצו" ואחר בך — "ובתורתו יהגה . " ( עבודה זרה י ט . ( . 2 ו ו 6 . הסודרן קודם לפלפלן . ( ירושלמי הוריות פרק ג הלכה ידו . 3 ו ו 6 . רבא ורמי בר חמא , כשהיו עומדים מלפני רב חיסדא ( כשגמרו את השיעור ) היו רצים ביחד בגמרא ואחר בך מעיינים בסברה . ( סוכה בט . ( 6 . 11 . 4 "ויקראו בספר תורת האלוהים , מפורש ושום שכל , ויבינו במיקרא '' ( נחמיה ח : ( " ויקראו בספר תורת האלוהים" — זה מיקרא ; " מפורש" — זה תרגום ; '' ושום שכל" — אילו הפסוקים ( להבין היכן מסתיים כל פסוק ופסוק ;( " ויבינו במיקרא" — זה פיסוק הטעמים ( ניקוד ופיסוק . ( ( נדרים לז . < נחזור ונסב את תשומת הלבלאמע . ק , » ד , ד , בע , 7 . של חז"ל ולצורות הספרותיות שהם בו...  אל הספר
ספרית פועלים