6.10 ריכוז וכובד־ראש בלמידה

6 . 10 ריכוז וכובד ראש בלמידה רצינות עד כדי אימה היא דרישה מפורשת או משתמעת מכל תלמיד , שניגש לחומר הלימוד המיוחד הזה — לתורה . הקשר בין ריכוז ובין זיכרון ידוע היטב בפסיכולוגיה . חז"ל נתנו לו ביטוי מגוון במאמריהם , במשליהם ובסיפורי המעשה שלהם . 6 . 10 . 1 שניני : "והודעתם לבניך ולבני בניך" ( דברים a ונאמר אחריו : "יום אשר עמדת לפני ה' בחורב" H « מה להלן ( בפסוק השני ) — באימה ובייראה יבךתת ובזיע ; אף באן ( בפסוק הראשון , שהוא בסיס הדרשה ) — באימה ובייראה וברתת ובזיע . ( ברכות כב . ( 6 . 10 . 2 אמר ר' גידל אמר רב : כל תלמיד חכם היושב לפני רבו , ואין שפתיו נוטפות מר — תיכווינה . ( שינה הדרשן את הכתוב בשיר השירים "שפתותיו נוטפות מור" ל"מר , " במשמעות של ייראה ורצינות . ( ( שבת לו . ( נביא כמה דוגמאות למאמץ הריכוז של התלמיד , הכרוך לעיתים בסבל , בנזק ואפילו בעבירה ו 6 . 10 . 3 מין אחד ( כופר ) ראה את רבא שהוא מעיין בהלכה , והייתה אצבעו נתונה תחת רגלו והיא מתמעכת ונובעת דם . אמר לו ( המין : ( עם פזיז , שהקדמתם פיכם לאוזנכם " ) נעשה" ל"נשמע — ( " עדיין בפזיזותכם אתם עומדים . מתחילה היה לבם ל...  אל הספר
ספרית פועלים