6.9 הזיכרון

6 . 9 הזיכרון כנגד סכנת השיכחה העלו חז"ל ^ חערך-הזיכרון . הם מתארים את הכוח הזה , מגדירים אותו ומרבים בעצות טובות כיצד לחזקו ולהאריכו . מעשים שונים מאמתים ומתקפים את דבריהם . דימויים , השוואות ומשלים מייפים את רעיונותיהם וממחישים אותם . הרי ד :, נ 7 יד , של ההבעה היא עצמה נעשית אמצעי לתיגבור כוח הזיכרון . קודם כול — השינון : 6 . 9 . 1 השונה ואינו עמל ( חוזר ולומד ) רומה לזורע ואינו קוצר . ( תוספתא אהלות , טז , ה . ( 6 . 9 . 2 אינו דומה שונה פירקו מאה פעמים לשונה פירקו מאה ואחת . " ( חגיגה m 6 . 9 . 3 מי ששמע פסוק אחד ושכחו — יבוא וישננו וו מי ששמע פרשה אחת ושבחה — יבוא וישננה . ( ספרי דברים כ . 0 ומצורת המאמר והםיתגם אלד'דדשד 6 . 9 . 4 :, "כשעירים עלי דשא" ( דברים כט : < מה שעירים הללו ( גשמים קלים ) יורדים על עשבים ומפשפשים בהם , כדי שלא יתליעו ; כך הווי מפשפש בדברי תורה , בדי שלא תשבחם . כך אמר לו ר' יעקב בר' חנינה לרבי : בוא ונפשפש בהלכות בשביל שלא יעלו חלודה . ( ספרי , האזינו לב . ( 6 . 9 . 5 "וכרביבים עלי עשב" > שם : ( מה רביבים הללו יורדים על עשבים ומנקים אותם ומשפשפים אותם ומפטמ...  אל הספר
ספרית פועלים