6.8 השיכחה

6 . 8 השיכחה אלישע בך אבתה , שהיה פידאגוג גדול , ממחיש את תהליך השיכחה על סמך תוכנית הלימודים הקלאסית . 6 . 8 . 1 יכול אדם ללמוד תורה בעשרים שנה ולשכוח בשתי שנים , כיצד ? ישב שישה חודשים ואינו חוזר לאחריו , נמצא אומר על טמא טהור ועל טהור טמא ; שנים עשר חודשים ולא חזר לאחריו , נמצא מחליף חכמים זה בזה 1 שמונה עשר חודשים ולא חזר לאחריו , נמצא משבח ראשי מסכתותיו ; עשרים וארבעה חודשים ואינו חוזר לאחריו , נמצא משבח ראשי פרקים . ומתוך שאמר על טמא — טהור , ועל טהור — טמא , ומחליף חכם בחכם , ומשבח ראשי מסבתותיו וראשי פרקיו — סופו שיושב ודומם . ועליו אומר שלמה ( משלי כד : ( "על שדה איש עעל עברתי ועל ברם אדם דוסר לב , והנה עלה כולו קימשונים ( קוצים ) כיסו פניו חרולים ( קוצים ) וגדר אבניו נהרסה ; " וכיוון שנפל כותלו של כרם — מיד חרב כל הכרם כולו . ( אבות דר"נ כר . ( ושני »> 7 ז 0 » של יי ויהושע בך קורחה , שהאחד חמור מן השני : 6 . 8 . 2 כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה , דומה לאדם שזורע ואינו קוצר 6 . 8 . 3 בל הלומד תורה ומשכחה , דומה לאשה שיולדת וקוברת ( ילדיה . ( ( סנהדרין צ ט . ( אפשר 6 . 8 . 4 לצפ...  אל הספר
ספרית פועלים