6.7 קשיים בלומד

6 . 7 קשיים בלומד חז"ל לא נתעלמו מן המציאות . הם הכירו בעובדה , שלא כל אדם מסוגל ללמוד ? ודאי — לא בל הזמן ולא את כל התוכנית . מכל מקום , פטור בלא לימוד — אי אפשר . לעומתם , בעלי הכישרון חייבים ללמוד עד גבול יכולתם , כמיצווה אישית ולאומית . 6 . 7 . 1 כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק , הקדוש ברוך הוא מביא עליו ייסורים מכוערים ועוברים אותו . ( ברכות ה . ( 6 . 7 . 2 שנו רבותינו : שלושה — הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בבל יום : על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק ; ועל מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק — ( השלישי הוא פרנס מנהיג המתנשא על הציבור . ( ( חגיגה ה . ( חז"ל הכירו את תופעת התלמיד האיטי , המפגר והמתקשה בלימודו ובהישגיו . 6 . 7 . 3 תלמיד שלא ראה סימן יפה במישנתו חמש שנים — שוב אינו י ואה . ר' יוסי אומר : שלוש שנים . ( חולין כח , לפעמים קשרו את זה עם הקשיים האינהרנטיים של חומר הלימוד ועם קושיי ההוראה 6 . 7 . 4 1 אמר ריש לקיש : אם ראית תלמיד , שלימודו קשה עליו כברזל — בשביל מישנתו , שאינו סדורה עליו . ( תענית , « הרי לנו תלמיד , הצריך לרבו , שיערוך לפניו את החומר וידריך אותו בלמידה עצמ...  אל הספר
ספרית פועלים