6.6 פסיכולוגיית־למידה: קשיים בחומר

or פסיכולוגיית למידה : קשיים בחומר חז"ל גילו תובנה עמוקה בנפש התלמיד , בכוחות הנפש הפועלים בתהליכי למידה ובתופעות התנהגותיות שונות של הלומד , כשהוא לעצמו וכשהוא עם חבריו או עם מוריו . דומה , שיותר מכל שאר כוחות הנפש ותופעותיה הירבו חז"ל לעסוק בתופעות »;/ 7 כ . ל 1 /; השי 3 חה . וטעם לדבר ו חומר הלימוד הוא רב , והוא הולך ומתרבה מדור לדור . במשך דורות חל איסור להעלות דברי חז"ל בכתב , ומיטען הזיברון גדל והלך . 6 . 6 . 1 דרש ר' יהודה בר נחמני , מתורגמנו של ר' שמעון בן לקיש : נאמר — "כתוב לך את הדברים האלה ) . " שמית לד . ( ונאמר — "בי על פי הדברים האלה" — הא כיצד ? ( כלומר , איך מתיישבים שני הכתובים הללו — "לכתוב" ו"לומר בעל פה !( " דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה,- דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרם בכתב . דבי ר' ישמעאל שנו : "אלה"י אלה ( תורה שבכתב ) אתה כותב , ואי אתה כותב הלכות . ( גיטין ס,- וראה למעלה פרק ו . ( 4 . איסור הכתיבה של תושב"ע יצר בעייה חינוכית . הרי סוגיה אחת להדגמה : 6 . 6 . 2 שאל אביי את רבה : מהו לכתוב מגילה ( פרשה מן התורה ) לתינוק להתלמד בה ? אמר לו : אין כותבים — ...  אל הספר
ספרית פועלים