6.4 כיבוד־מורים

6 . 4 כיבוד מורים כבוד שתלמיד צריך לנהוג ברבו הוא ערך גדול בסולם הערכים של חז"ל , דברים רבים ותקיפים אמרו בעניינו . הרב המורה או "בעל התורה" וכבודו זהה עם כבוד התורה . יש אפילו דיעה , שכבוד הרב גדול מכבוד התורה . ( למעלה א ( 5 . 3 / מאמרי חז"ל בנדון מפרשים היבטים שונים של הנושא . קודם כול יש ההיבט האישי — מתן כבוד לאיש , שאנו מכירים בו במי שעולה עלינו בידיעת התורה ובכשרונות יצירה , בהתמסרות לתפקיד ובהתנהגות חסידית . ויש ההיבט החברתי , הדואג לחיזוק המעמד של המשכילים התורניים , שבידיהם מופקד עתידנו הרוחני . היבט זה גובל בהיבט הלאומי — שמירה על ההישגים האינטלקטואליים של האומה והבטחת הרצף ההיסטורי ; יצירת המסורת הלימודית . יש כמובן גם ההיבט "המישפטי" של שמירה על "זכויות יוצרים" ו מניעת '' גניבה ספרותית" מבעל הרעיון ומבעל היצירה . ודומה , כי מעל לכול מדגיש נושא זה של כיבוד מורים את ההיבט החינוכי 1 יצירת נורמות של התנהגות תרבותית רצוייה . היבטים אלה מצטרפים למערבת הגנה על המנגנון האדיר של לימוד , יצירה ומסירה מגובשת של המורשת הרוחנית . מאוצר הדברים בנושא זה נביא מיבחר , המשקף את ההיבטים שמני...  אל הספר
ספרית פועלים