6.3 סוגי־תלמידים; מידות בתלמידים

6 . 3 סוגי תלמידים ו מידות בתלמידים סיווג תלמידים נעשה על פי כישורים ומיומנות ; על פי רמות הבנה , על פי מידות מוסר , וגם על פי השתתפות בשיעורים . "הסיווג המרובע" מקובל אף בימינו . הוא הגיוני , נוח וגם אסתיטי . בדרך כלל , לשון הסיווג היא לשון ציורית . 6 . 3 . 1 ארבע מידות בתלמידים : מהיר לשמוע ומהיר לאבד — יצא שכרו בהפסדו \ קשה לשמוע וקשה לאבד — יצא הפסדו בשכרו , מהיר לשמוע וקשה לאבד — זה חל ק טוב ; קשה לשמוע ומהיר לאבד — זה חלק רע . ( אבות ה . ( 6 . 3 . 2 ארבע מידות ביושבים לפני חכמים ( ביטוי ציורי לתלמידים : ( ספוג ומשפך , משמרת ונמר :. ספוג — שהוא סופג הכול משפך — שמכניס בזו ( בצד אחד ) ומוציא בזו ; משמרת — שמוציאה את היין וקולטת את השבורים ( שוכח הטוב וזוכר הרע ) נפה — שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת ( מוותר על הפשוט ומשאיר את הנןיטב ) ( מסכת אבות , שם . ( 6 . 3 . 3 ארבע מידות בהולכי בית המידרש : הולך ואינו עושה — שכר הליבה בידו , עושה ואינו הולך — שכר מעשה בידו ; הולך ועושה — חסיד ; לא הולך ולא עושה — רשע . ( אבות ה . ( עוד ציור יוצא דופן אנו קוראים ב"מרובע התכונות" המפורט בסבלנ...  אל הספר
ספרית פועלים