6.2 גילים ראויים ללמידה

6 . 2 גילים ראויים ללמידה בפרק — 4 . 0 למעלה —קראנו הצעות חז"ל לגבי » 7 מריר , לימ 1 ר המותאם לגילים השונים , מגיל שלוש ומעלה . התחלת הלימוד בגיל הרך אינה מנומקת רק מטעם דתי , אלא מטעמים פסיכולוגיים . 6 . 2 . 1 אלישע בן אבויה היה אומר : הלומד תורה בילדותו — דברי תורה נבלעים בדמיו ויוצאים מפיו מפורשים ; והלומד תורה בזיקנותו — אין דברי תורה נבלעים בדמיו ואין יוצאים מפיו מפורשים . וכן אומר המשל : אם בנערותך לא חפצתם — איך תשיגם בזיקנותךי ( אבות דרבנו נתן כי . ( אלישע בן אבוייה היטיב לצייר בלשונו . שני חלקי המאמר מקבילים . הקליטה מתוארת בלשון מיטאפורית ( נבלעים בדמיו . ( תואר הפועל "מפורשים" הוא דו משמעי והוא עיקרו של מאמר ציורי זה . 6 . 2 . 2 הוא היה אומר : הלומד ( כשהוא ) ילד — למה הוא דומה ? לדיו כתובה על נייר חדש , והלומד זקן — למה הוא דומה ? לדיו כתובה על נייר מחוק . ( אבות 6 . 2 . 3 ר' נהוראי היה אומר : הלומד תורה בילדותו — דומה לעיסה שהיא לושה בחמין ; הלומד תורה בזיקנותו — דומה לעיסה שהיא לושה בצ 1 נן . ( אבות דר נ בג . ( הערכה נפרצה נשמעת מן הביטוי העממי " גיר 0 א רינקויתא" או > ...  אל הספר
ספרית פועלים