6.1 איזהו תלמיד?

6 . 1 איזהו תלמיד ? " תלמיד" ( כמו "רב ( " הוא המושג הכולל לתיאור כל מי שלומד תורה אצל מורה . כשמדובר בחובת לימוד , בתהליכי לימוד או במטרות הלימוד , אין המאמרים הפידאגוגיים של חז"ל מבחינים בין סוגים , גילים או רמות ; הכול קרויים תלמידים . תלמיד יכול להיות ילד , נער , בחור או מבוגר . תלמידים צעירים , אפילו בגיל ההתבגרות , כונו בשם "תינוקות של בית רבן . " כינוי אחר לתלמיד הוא "בר בי רב '' ( בן בית הרב ) וכינוי , שאחר כך נשמעה בו נעימה של זילזול , הוא "בר בי רב דחד יומא" ( תלמיד של יום אחד . ( גם משביל בתורה , היושב לפני מי שגדול ממנו בחוכמה ובתורה — נקרא "תלמיד . " מכאן הכינוי התואר השכיח ביותר 'תלמיד חכם" שמשמעו — תלמידו של חכם , אפילו הוא עצמו כבר למדן ידוע , רב , חכם . חז"ל מכנים תלמידים בכינויים ובתארים שונים ו "תלמיד ותיק" '' תלמיד חבר" "תלמיד מובהק '' "תלמיד המחכים את רבו . " מצויים גם הכינויים : "בר הילכך ( בן הלבות ;( "בר מכילאן" ( בן ברייתות ;( "בר פירקא ; " "בר אולפן" ( בן תורה הבקי בכול ;( "בר אורייך ( בן תורה . ( ויש גם כינויים שליליים , במו "תלמיד לא הגון ; " " תלמיד שאין ת...  אל הספר
ספרית פועלים