5.8 סבלנות, הסברת־פנים וכבוד לתלמיד

5 . 8 סבלנות , הסברת פנים וכבוד לתלמיד תכונות אלה נראו בעיני חז"ל כתכונות יסוד של מורה 1 5 . 8 . 1 לא הקפדן מלמד . ( מדברי הילל , אבות ב . ( 5 . 8 . 2 חייב אדם לשנות לתלמידו ארבע פעמים . מנירובין נד . ( 5 . 8 . 3 רבי פרידא היה לו תלמיד אחד , שהיה שונה לו פירקו ארבע מאות פעמים — ולמד . ( וראה בל המעשה להלן בפרק הבא , ( 6 . 10 . 14 5 . 8 . 4 רבי עקיבה אומר : מניין שחייב אדם לשנות לתלמידו עד שילמדנו ? שנאמר "ולמדה את בני ישראל ) . " דברים לא . ( ומניין עד שתהא סדורה בפיו ? שנאמר : "שימה בפיהם . " נשם . ( ומניין שחייב להראות לו פנים בה ? שנאמר : "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" ( שמות בא . ( ( עיריבין נד . < מופת לירוסי מורה תלמיד היו היחסים בין הקדוש ברוך הוא ובין משה , כמו שהם מתוארים בדרשה הבאה ו 5 . 8 . 5 "ודיבר ה' אל משה פנים אל פנים : " אמר ר' יצחק : אמר לו הקב"ה למשה : משה , אני ואתה נסביר פנים בהלכה . ויש אומרים , בך אמר לו הקב"ה למשה : כשם שאני הסברתי ל ך פנים , כך אתה הסבר פנים לישראל . ( ברכות ס . »  אל הספר
ספרית פועלים