5.7 שיטות ודרכים בהוראה; הנעה וחיזוק

5 . 7 שיטות ודרכים בהוראה ; הנעה וחיזוק הפלוראליזם בריעות רוז"ל בענייני חינוך משתקף גם בהגדרות של טיפוסי מורים וכישוריהם , ובתיאורים של גישות דידאקטיות ופידאגוגיות . בעצם , דברים שהבאנו בפרקים ובסעיפים אחרים מצטרפים למסכת פידאגוגית דידאקטית אחת . ההפרדה שלנו לפרקים ולסעיפים היא מיתודולוגית , והיא מסתברת על פי ההדגשים המשתנים מפעם לפעם ועל פי זוויות הראייה המשתנות — מצד המורה , התלמיד , המתכנן ובו . ' פעמים הדברים ישירים , ופעמים — עקיפים ומשתמעים . 5 . 7 . 1 דרש רבי עקיבה : בשעה שעלו ישראל מן הים ביקשו לומר שירה ; שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה . כיצד אמרו שירה ? כקטן שהוא קורא את ההלל בבית הסופר ( בית הספר : ( שהסופר ( המורה ) פותח והם עונים אחריו על בל עניץ ועניין . ( תוספתא , or 5 . 7 . 2 אמר רבא : אלה שני מלמדי תינוקות ו אחד גורס ( מרבה בתלמוד ) ואינו מדקדק , ואחד מדקדק ואינו מרבה , מושיבים ( ממנים ) אותו שמרבה ואינו מדקדק . ( מה טעם (? שיבוש — מאליו יוצא ( עם הזמן . ( רב דימי מנהרדעא אמר : מושיבין אותו שמדקדק ואינו מרבה . ( מה טעם (? שיבוש , כיוון שנכנס — נכנס . ( בבא בתרא ש , יש...  אל הספר
ספרית פועלים