5.5 "שימוש־חכמים"

5 . 5 "שימוש חכמים" מרכיב חשובבד , כ . שי , 7 / 7 דכ , 7 מזדד , היה "שימוש חכמים : " תלמיד ראוי עוזר לרבו תוך כדי לימוד 1 ר , תמדו 1 ת . במושג זה משתמע יחס של כבוד והערצה למורה . חז"ל העריכו מאוד "לימוד לוואי" כלומר , לימוד של חיקוי , שלומד תלמיד ממראה מורה , מאורחות לימודו ומהתנהגותו בחברה . מראה המורה נקלט במישרין והופעתו זו , לטובה או לרעה , מופנמת בתלמיד בעוצמה יותר גדולה מן הדיבור ומן ההטפה . היבט זה של "לימוד לוואי" נעשה חשוב ככל שיחסי תלמיד מורה מתהדקים ומתקרבים . שימוש-רוכמים נתפתח למוסד חינוכי בשלבים העליונים של הלימוד — עד לשיאו . גדולי החכמים בכל הדורות שימשו את רבותיהם ; מהם — הרבה שנים . היו ששימשו בתקופת לימודיהם יותר מרב אחד . שימוש חכמים נחשב לחובה וגם לזכות , ולא במעט הכרת ערך עצמית מספרים חכמים גדולים על שנות הלימוד , שעשו במחיצת רבם הדגול ושימשו אותו . לשימוש חכמים היו גם היבטים מעשיים יומיומיים . התלמיד המובהק היה ממלא משימות ותפקידים שונים בשירותו של המורה ! שליחויות , טיפול אישי , ליווי בדרכים , הכנה והגשה של אוכל ומשקה וכר . רבי עקיבא ( דרך ארץ זוטה ח ) מתאר ש...  אל הספר
ספרית פועלים