5.4 הכשרת־מורים

5 . 4 הכשרת מורים על הכשרה מקצועית של מלמדים ומורים אין לנו ידיעות ישירות בספרות חז"ל . דברים מסויימים משתמעים מתהליכי הכשרה וקידום של תלמידי חכמים בכלל . אין יודעים כמה זמן ואיזה חומר היה דרוש לו לתלמיד עד שיהא מוכשר להוראה , כרב , כדיין מורה הוראה או כמורה מלמד . איזה סוג של "תעודה" או "רישיוך היה מקבל כדי להיות מלמד תינוקות . לא ידוע אם היה גיל מינימאלי לקבל סמכות זו או זו . אף לא ידוע לנו תוכן הבחינה וצורתה , או צורת ההסמכה ; וכמו כן , אם הייתה הסמכה נפרדת למלמדים ואם הייתה ההסמכה מטעם מוסד עליון וכד ... ' חוקרים ( ראה ביבליוגראפיה ) משערים דברים על סמך מעשים בודדים ומקרים פרטיים , אבל אין הם מסתכמים לכללים ולנוהלים ; ודאי לא לאורך כל התקופה , שאנו מכלילים בשם "תקופת חז"ל . " הנה מאמר , שסתמיותו אולי מלמדת על הביזור ועל היעדר נורמות בנדון . 5 . 4 . 1 תלמיד דוכמים — אין אתה יודע מהו , עד שישנה מידרש , הלבות והגדות > . ספרי האזינו לב . ( אין לעמוד על טיבו של משכיל אלא מתוך תיפקודו . יש מעשים מעניינים על "מתחזים" או ידענים למחצה , שלא בשלו להוראה . חז"ל מגנים שני טיפוסים של תלמידי חכמ...  אל הספר
ספרית פועלים