5.3 סוגי־מורים

5 . 3 סוגי מורים א . רב פירוש "רב" ( גם במיקרא ) הואא , ; 77 . גדול , בכיר . חז"ל משתמשים בתואר זה כבתואר 5 ' £ 0 לכל סוגי המורים , מקצועיים ולא מקצועיים . "רבי' כולל איפוא , במשמעותו הרחבה , גם מושגי דוינוך והוראה . במובנו המצומצם — רב הוא תואר לאמורא . רב יכול להיות גם דיין וגם ראש ישיבה . פעמים הרב מכונה חכם אוץקן . ו 5 . 3 . כל מקום שיושב רב — לא דיי לו בלא הוראה ( פסיקת הלכה . ( ( כריתות יג . ( במובנו הכולל מצוי הרב במאמרי חז"ל — בפיתגמים ובמשלים לאין ספור . נמנה כמה מהם לדוגמה : עשה לך רב וקנה לך חבר . דברי הרב ודברי התלמיד — דברי מי שומעים . הלומד תורה מרב אחר , למה הוא דומה ? לעולם ידור אדם במקום רבו . הרב שגלה — מגלים ישיבתו עימו . אשרי תלמיד שרבו מודה לו . ההולך לימין רבו , הרי זה בור 7 עם-ד /< , רץ . ילמדנו רבנו . שלום עליך רבי ומורי . במשמעות כוללת זו של הרב כמורה — מעמדו בחברה הוא רם ונכבד . הרבה הזהירו חכמים על כבוד הרב . כל בך גדול כבודו של הרב המורה , עד שהוא "רומה למלאך הי צבאות 5 . 3 . 2 . " ומורא רבך — כמורא שמיים . ( אבות n 5 . 3 . 3 ר' אלעזר בן שמוע אומר : יהי כבוד...  אל הספר
ספרית פועלים