5.2 המורים: מעמד ותארים

5 . 2 המורים : מעמד ותארים על הלימוד , על הלומד ועל דרכי הלמירה מדברים חז"ל יותר מאשר על המלמד עצמו . אבל מצויים דברים חשובים על המורה המלמד כאיש מקצוע . בהם דברים הכלולים בתיאור אישיותו ותכונותיו שלתלמיד ח 3 מ בכלל , ובהם דברים מיוחדים להוראה במקצוע , ולמעמד המורים בחברה . רב ; מורה ; מלמד ; סופר ; משנה ; חזן ; קרא ; תנא ; מתירגמן , ריש דובנא ; נזקרי דרדקי ; מוקרי ינוקא ; מקרי שמע ; וגם הכינוי פדגוג . כל אלה שימשו במערכת החינוך הפורמאלית לילדים , לנערים ולמבוגרים . לגבי אחדים אין הגדרה מקצועית מעמדית מדוייקת , ולפעמים הם נזכרים בעירבוביה ולחילופין . ( הבינוי פדגוג מצוי במשלים הארץ ישראלים . ניתן לבארו במילה העברית אומן , שמשמעו , כמו אצל היוונים , עבד משכיל , שטיפל וחינך את בני האצולה . ( תוארי השכלה ומעמד כמו רבי ור $ ן , חכם ותלמיר-חכם , זקן וחבר , ריין ומורה-הוראה , אמ 1 ריא , בן-ת 1 רח ודרשן , / CJHM' מדרבנן , $ רי-א 1 לפן , ריש סיררא ועוד , בדרך כלל אינם מציינים תפקידים פידאגוגיים מקצועיים , ולא נתייחס אליהם בחיבור זה . אבל כדי להיכנס לאווירה הרוחנית והחברתית של תלמוד תורה במובנ...  אל הספר
ספרית פועלים