4.8 לימוד מלאכה ואומנות

4 . 8 לימוד מלאכה ואומנות בנושא זה הייתה תמימות דיעים אצל רוז"ל . היו שדיברו בשבח לימוד אומנות מלכתחילה ( למעלה . ( 4 . 7 . 6 והיו שהסכימו לכך בדיעבד , משום יישובו של עולם וצורכי האדם , המשפחה והאומה . בעלי מלאכה ואומנים ידועים היו בין החכמים הגדולים , כמו : ר' יהושע הגרסי , ר' יוחנן הסנדלר , ר' נחוניה חופר בורות , ר' אליעזר הכתף ( הסבל , ( ר' יוחנן בן הנפח , רב הונא ( בתחילתו ) הרועה , ר' אבין הנגר ועוד — אומנים ובעלי מלאכה — חרש , קצב , שולחני , חקלאי וכו . ' לא ידוע לנו על קיום מוסדות חינוך לאומנויות . כאן אין המקום להיכנס לפרטים אידיולוגיים או מעשיים של הנושא . נביא דברים מעטים בדיעות חז"ל . 4 . 8 . 1 בשם שחייב אדם ללמד את בנו תורה , בך חייב ללמדו אומנות . ( קידושין ל . ( 4 . 8 . 2 ר' יהודה אומר ו כל שאינו מלמד את בנו אומנות — כאילו מלמדו ליסטות ( שוד וגזל . ( ( קידושין כט . ( 4 . 8 . 3 רבן גמליאל אומר : כל מי שיש בידו אומנות , למה הוא דומה ? לכרם שמוקף גדר ולחריץ ( תעלה ) שמוקף סייג . ובל מי שאין בידו אומנות , למה הוא דומה ? לכרם שאינו מוקף גדר ולחריץ שאינו מוקף סייג . ( תוספתא קי...  אל הספר
ספרית פועלים