4.7 לימודי־חול; ספרות חיצונית; לשון זרה

4 . 7 לימודי דוול ; ספרות חיצונית ; לשון זרה עם ישראל לא היה מבודד במרחב התרבותי ובעולם המדע כולו . על כרחו היה נתון להשפעות רעיוניות , לשוניות ותרבותיות מן הסביבה . חז"ל היו צריכים לקבוע עמדה לגבי "לימודי חוץ" — חוכמה ומדע של עמים אחרים,- רפואה , אסטרונומיה , מתמטיקה , אמנות , לשון , ספרות וכד . ' במרוצת הדורות נשמעו ריעות שונות בנדון . הרבה סיפורים יש על הרמה הגבוהה ועל ההישגים הגדולים של כמה וכמה מחכמי ישראל במדע הכללי , בחוכמת העמים ובלשונות זרות . ( ראה למעלה " , לימוד הבנות" . ( 3 . 5 בתקופה שנודעה במאבק על קידוש הספרים , על חתימת ספרי הקודש ( קאנוניזאציה ) מובנים לנו דברים חמורים ותמוהים אלה : 4 . 7 . 1 "ויותר מהמה , בני , היזהר עשות ספרים הרבה" ( קוהלת יב : < אל תקרא "מהמה" ו שבל המכניס בתוך ביתו יותר מעשרים וארבעה ספרים ( התנ"ך ) — מהימה הוא מכניס בביתו ; כגון — ספר בן סירא וספר בן תגלה ( שהם מן הספרים החיצוניים . ( ( קוהלת רבה יב . ( 4 . 7 . 2 רבי עקיבה אומר : אף הקורא בספרים חיצוניים ( אין לו חלק לעולם הבא . ( בגון — ספרי בן סירא וספרי בן לענה . אבל ספרי המירס ( הומירוס היוו...  אל הספר
ספרית פועלים