4.6 חריפות או בקיאות

4 . 6 חריפות או בקיאות 4 . 6 . 1 תלמיד חכם צריך שיהיה מלא מיקרא , מישנה , תלמוד , הלבות ואגדות . ( שיר השירים רבה ה . ( לימודו אינו צריך להיות בדילוגים או ביהירות ; אפילו הוא כישרוני ומסוגל י 4 . 6 . 2 שמא תאמר , הריני קורא פרשה קשה ומניח את הקלה ; תלמוד לומר — "כי לא דבר ריק הוא מכם ) . " דברים לב . ( שמא תאמר , למדתי הלכות ( שהן קשות ) ודי לי ; תלמוד לומר — "בי אם שמור תשמרון את בל המיצווה הזאת" ( שם eir למד מידרש , הלבות ואגדות . ( ספרי , עקב . ( ריבוי החומר העלה את בעיית כושר הקליטה עם בעיית היכולת להעמקה . תמיד הייתה הערכה מיוחדת לתלמיד חכם שהוא עמקן , םלםלן , חריף , ממולח , מחורר 4 . 6 . 3 הרואה את ריש לקיש בבית המידרש ( דומה ) בזה כאילו — . — עוקר . (— בל הרים הרואה וטוחנם רבי זה מאיר בזה . בבית המידרש ( סנהדרין כח . — כאילו עוקר הרי הרים וטוחנם זה 4 . 6 . 4 אמר ר' יצחק . טוב מי ששונה שני סדרים ורגיל בהם ( מביר אותם יפה ) ממי ששונה הלבות ( הרבה ) ואינו רגיל בהם . טוב מי שהוא שונה הלבות ומידות ( ברייתות ) ורגיל בהם , ממי ששונה הלבות ומידות ותלמוד — ואינו רגיל בהם ( ויקרא רבה ג < ...  אל הספר
ספרית פועלים