4.3 תיכנון ודירוג

4 . 3 תיכנון ודירוג היחס הרציני והמדקדק לכל ספר , לכל פרק , לכל פסוק ואפילו לכל מילה ולכל אות , לא סתר את התפיסה הכוללנית , שכל התורה שבכתב וכל התורה שבעל פה הם גוף לימודי קוריקולארי שלם ומגובש . בקרב החכמים שלטה האמונה כמ 10 ררנ ממקור אחר , רצופה ובלתי מנותקת . במשך הדורות נצטבר החומר בתוך מיסגרת ענק , גמישה ודינאמית . בעוד שהתורה שבכתב נערכה ונחתמה , וכבר לא ניתן להוסיף עליה , הרי התורה שבעל פה נתפתחה וצמחה לממדים עצומים . חתימת המישנה ( בשנת 200 לספירה , בקירוב ) לא עצרה את תהליך ההרחבה והכינוס של התוספתא , המישניות החיצונית ( הברייתות , ( המיררשים , מסכתות קטנות , פסיקתות " , סררים ; " וכמובן — חטיבת הענק — הגמרא , "ים התלמוד" — הבבלי והירושלמי . ? 3 מ 1 ת וזמן נתפסו בקשר סיבתי ישיר : ככל שגדלה כמות החומר , כן נדרש הלומד להקדיש לו יותר זמן וככל שהוארך זמן הלימוד , כן הלכה וגדלה הכמות . 4 . 3 . 1 רבי אליעזר אומר : אמ יהיו כל הימים דיו , וכל האגמים ( קןנים ) קולמוסים , ושמיים וארץ מגילות , וכל בני האדם לבלברים — אין מספיקים לכתוב תורה שלמדתי ; ואני לא חיסרתיה אלא כאדם שמטביל מכחול בי...  אל הספר
ספרית פועלים