4.2 מיקרא — מישנה — תלמוד

4 . 2 מיקרא — מישנה — תלמוד החלוקה לשלוש החטיבות האלה חוזרת הרבה מאוד בדברי חז"לכ > 7 ד . » 7 הקלאסי של חומר הלימוד . חכמים רבים דרשו פסוקי מיקרא שונים על פי חטיבות הלימוד האלה . נביא דרשות אחדות לדוגמא 4 . 2 . 1 , " "הכן בחוץ מלאכתך ועתרה בשדה לך , אחר ובנית ביתף" ( משלי כד : ( 27 הבן בחוץ מלאכתך — זה מיקרא , ועתרה בשדה ל ך — זה מישנה - , אחר ובנית ביתך — זה תלמוד . ( סוטה ' . « 4 . 2 . 2 "יום ליום יביע אומר , ולילה ללילה יחווה דעת ; אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם" ( תהילים יט V / יום ליום יביע אומר — זה תורה , נביאים וכתובים ; ולילה ללילה יחווה דעת — אילו המשניות ; אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם — אילו ההלכות ; בכל הארץ יצא קוום — אילו בתי בנסיות ובתי מידרשות שניתנו לרבים , ומאזינים לשמוע דברי תורה . ( סדר אליהו רבה , ב « , 4 . 2 . 3 דרש ר' אחא : "פלס ומאזני משפט לה / מעשהו כל אבני כיס" ( משליטז — t r זה המיקרא ; מאזני — זה המישנה ; משפט — זה התלמוד ; לה' — זה התוספות ( תוספתא וברייתא ;( מעשהו כל אבני כיס — כולם נוטלים שכרם מביס אחד . ( ירושלמי , הוריות פ"ג . < ואם עדיין לא ד...  אל הספר
ספרית פועלים