4.1 תורה שבכתב ותורה שבעל־פה — רצף אחד

4 . 1 תורה שבכתב ותורה שבעל פה — רצף אחד ו . ל 4 . שתי תורות ניתנו לישראל : אחת בפה ואחת בכתב . ( שיר השירים רבד , א ט . » תורה שבכתב ( התנ"ך ) ותורה שבעל פה ( המישנה והגמרא , המידרש והאגדה ) היו החומר הבלעדי בתוכנית הלימודים הרשמית של כל מוסדות החינוך בימי חז"ל . מאות שנים היה איסור לכתוב את דברי חז"ל בכתב , וזה העסיק את מחשבתם . 4 . 1 . 2 "ויאמר ה' אל משה : כתוב ל ך את הדברים האלה" ( שמות לח ; כשבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל , אמר אותה למשה על הסדר : מיקרא ומישנה , תלמוד ואגדה . שנאמר ו "וידבר אלוהים את כל הדברים האלה" ( שמותכ ) — אפילו מה שישאל תלמיד ותיק לרבו ( בעתיד ) — אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה . משלמד אותה משה , אמר לו הקדוש ברוך הוא : לך ולמדה את בניי . אמר לו משה : ריבונו של עולם , כתוב אותה לבניך ! אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה : מה אתה מבקש , שתהא המישנה בכתבי ! ומה ( יהיה אז ההבדל ) בין ישראל לאומות העולם — — !? אלא , תן להם מיקרא בכתב ומישנה בעל פה — — — ( ויהיו ) המישנה והתלמוד מבדילים בין ישראל לבין אומות העולם . ( תנחומה כי-תשא , י ראה למעלה . ( 2 . 1 . 18 טעם...  אל הספר
ספרית פועלים