4.0 תוכנית־הלימודים

4 . 0 תוכגית הלימודים 4 . 1 חורה שבכתב ותורה שבעל פה ד 4 . 2 r . A nn מיקרא — מישנה — תלמוד 4 . 3 תיכנון ודירוג . 4 . 4 הקזפק והשניות 4 . 5 "פסוק לי פסוקף" 4 . 6 חריפות או בקיאות 4 . 7 לימודי חול ; ספרות חיצונית ; לשון זרה 4 . 8 לימוד מלאכה ואומנות  אל הספר
ספרית פועלים