3.13 לסיכום — סיפור מאלף

3 . 13 לסיכום — סיפור מאלף לסיום ולסיכום פרק זה על "אירגון החינוך ומיסודו" נביא סיפור אגדה , שהרבה אפשר ללמוד ממנו . מבחינה ספרותית — זוהי אגדת מופת , ומבחינת התוכן אנו למדים כאן על מאבק ההגמוניה הממושך בין ארץ ישראל ובין בבל : על יחסי תלמיד רב ; על שימוש תלמידי חכמים , על סדר הישיבה בבית המידרש י על תחרות והישגיות אצל מורים ותלמידים ; על מוסר אי"יי ומוסר מוסדי ועל גדולת הרוח ורוחב הדעת של חכמינו ז"ל — הבול בלבוש ^ פי אגדי , בלשון מקסימה ובמיבנה נאה . 3 . 13 . 1 כשעלה רב כהנא לארץ ישראל , אמר ל 1 רב ( שהיה רבו בבבל : ( אל תקשה לר' יוחנן שבע שנים . בא ומצא את ריש לקיש כשהוא יושב ומסיים פרק של יום לתלמידים . אמר להם רב בהנא : ריש לקיש היכן ? אמרו לו : למה הוא לך ? אמר להם : יש קושיה זו וקושיה זו 8 תשובה זו ותשובה זו . באו ואמרו לריש לקיש . הלך ואמר לר' יוחנן r ארי עלה מבבל ! יעיין מר בפירקו של מחר . ( שיתכונן לשיעור ויוכל לעמוד מול קושיות רב כהנא . ( למחרת הושיבו את רב כהנא בשורה ראשונה לפני ר' יוחנן . אמר ר' יוחנן הלכה אחת , ולא היקשה לו רב כהנא ( כמו שהורה לו רב ;( הלכה שנייה — ולא היק...  אל הספר
ספרית פועלים