3.12 "הוי גולה למקום־תורה"

3 . 12 "הוי גולה למקום תורה' 2 . 1 ר 3 . רבי נהוראי אומר : הווי גולה למקום תורה , ואל תאמר שהיא תבוא אחריך . ( אבות ח . עצה זו קויימה בפועל ומרצון חופשי על ידי הרבה חכמים . הם היו עוזבים את ביתם ואת משפחתם לתקופות שונות , כדי ללמוד תורה במקום מפורסם אצל גדולי תורה בזמנם . במסכת כתובות ( סב ) מדובר על תלמידי ישיבות נשואים , שמותר להם להיעדר מן הבית ( ומקיום מצוות פרו ורבו ועונת האשה ) עד שלושים יום בלא רשות ( מן האשה . ( ואילו ברשות — כמה שצריך וכמה שנהוג במקומם , למשל : חודש לימוד בישיבה וחודשיים בבית . הרבה גדולים בישראל גלו למקום תורה קודם שנתפרסמו . על כמה מהם נספר בספר זה ? ועל אחד מהם — במעשה הבא 3 . 12 . 2 ר' חמא בר ביסא הלך יישב שתיים עשר שנה בבית המידרש . כשחזר אמר : לא אעשה במעשה בךדוכינאי ( כשחזר לביתו לאחר היעדרות ארוכה בישיבה , בלא הודעה מוקדמת י לא הכיר את עירו , הפתיע את אשתו וכמעט פרחה נשמתה . ( ( ראה פרק "המורה" להלן , . ( 5 . 4 נכנס ( לעירו ) וישב בבית המידרש ושלח לביתו ( הודעה . ( בא ר' אושעיא בנו וישב לפניו ( אך אביו לא הכירו . ( שאלו ( האב ) בהלכות וראה ששמועותיו (...  אל הספר
ספרית פועלים